Sponsoring


Leden

Wim Clays: Verantwoordelijke cel sponsoring.
Stefaan Sampers: cel sponsoring & samenst. dossier
Steve Sartor: cel sponsoring & persrelaties
 

Profiel

Een uitgebreide kenniskring & een sociale uitstraling….

Taken

  • Eenmalig opstellen van een uniform sponsordossier.
  • Waken over de sponsormarkt, opmaak database van alle sponsors.
  • Inrichten van klantenbindende activiteiten voor de jeugdsponsors.
  • Zorgen voor return sponsors