Sociale cel

Wat?

Westkust-Foot zet een Sociale Cel op poten. Met deze cel willen we de nauwe betrokkenheid uiten naar de spelers, ouders, supporters, bestuursleden, etc. Deze cel vormt dus een ombuds- en bemiddelingsdienst binnen Westkust-Foot. Samen met alle medewerkers slaan we de handen in elkaar om ervoor te zorgen dat betrokkenen van onze club zich goed voelen. Hoewel we steeds de goede werking willen waarborgen, kan het soms gebeuren dat niet alles loopt zoals verwacht en er ontevredenheid ontstaat. De Sociale Cel zorgt voor een plaats waar jongeren, ouders, trainers en medewerkers terecht kunnen met algemene sociale vragen, maar ook met concrete vragen rond bepaalde situaties.

Voor wie?

Voor elk lid van Westkust-Foot: spelers, ouders, supporters medewerkers, trainers, etc.

Klachten

Belangrijk is om zo snel mogelijk het probleem of de klacht te uiten aan trainer of sportief verantwoordelijke. Spelers en medewerkers moeten zich goed voelen in en rond de ploeg en het team. Ontevredenheid, problemen of vragen vangen we op met de Sociale Cel. Westkust-Foot heeft aandacht voor de onderlinge communicatie tussen trainer en speler, het naleven van afspraken en reglementen, ... Indien er op deze vlakken moeilijkheden verlopen, kan dit aangekaart worden. Specifieke vragen kunnen we bekijken (bvb. vragen rond lidgelden), maar ook situaties kunnen voorgelegd worden bij ons (bvb. pestgedrag, communicatiemoeilijkheden, zich niet goed voelen, angstige gevoelens, psychische klachten, lichamelijke klachten: zoon of dochter heeft bijvoorbeeld hoofd-of buikpijn wanneer ‘ie gaat voetballen, etc.).

Manier van werken

Bedoeling is altijd eerst de problemen of moeilijkheden aan de trainer of sportief verantwoordelijk mee te delen. Zij vormen vormen het eerste aanspreekpunt. Ook hebben de trainer en de sportief verantwoordelijke het grootste inzicht bij de spelers, gezien zij er nauw betrokken bij zijn.
Voor elke vraag is er uiteraard geen standaard aanpak. Indien een gesprek met de trainer of de sportief verantwoordelijke niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt de sociale cel op de hoogte gebracht van de situatie.
De sociale cel behandelt elke vraag of situatie door middel van een persoonlijke aanpak. We proberen de communicatie te herstellen, door te luisteren naar alle betrokken partijen en een gezamelijk doel te bereiken. De sociale cel neemt natuurlijk altijd een neutrale positie in.

Meewerken?

Heeft u ook ervaring op dit gebied en bent u ook bereid om mee te werken aan het functioneren van onze Sociale Cel, aarzel niet om ons te contacteren.

Contactgegevens

Ouders, spelers, supporters of andere medewerkers met vragen of die een concrete situatie willen aankaarten (na een gesprek met trainer of sportief verantwoordelijke), kunnen contact opnemen met deze contactpersonen:

Eveline Gunst
Psycholoog (0486/05.72.16) eveline_gunst@hotmail.com        

Alain Cuvelier
medewerker Sociale Cel en contact politiediensten (0494/45.21.55) alain.cuvelier@telenet.be