Procedure bij blessure

Spelers die geen persoonlijke verzekering hebben, kunnen enkel aanspraak maken op de bedragen die terugbetaald worden door de KBVB en dit enkel na een geldige aangifte. Alle spelers zijn ook verzekerd voor de kortste weg van en naar het voetbalterrein. Consulteer ons uitgebreid blessurepreventieplan (PDF).

 1. De speler consulteert binnen de 7 (!) dagen na het oplopen van de blessure een dokter.
 2. De speler vraagt een formulier Aangifte van ongeval’( PDF) aan. Dit formulier kan verkregen worden op het secretariaat.
 3. De betrokken arts vult de zijde "Medisch getuigschrift" in.
 4. De speler bezorgt dit 'aan de ommezijde ingevulde formulier' zo vlug mogelijk (binnen de 5 dagen) aan onderstaande personen samen met 2 klevertjes van de mutualiteit.
 • indien lid van KRC De Panne >>> Alain Cuvelier - Meeuwenlaan 26 - 8660 De Panne - 0494 / 45 21 55
 • indien lid van KVV Coxyde >>> Alain Cuvelier - Meeuwenlaan 26 - 8660 De Panne - 0494 / 45 21 55
 • indien lid van KVV Oostduinkerke >>> Jan Van Den Broucke - Molenwal 16 - 8670 Koksijde - 0477 / 67 47 72 
 1. De medewerker neemt het ingevulde gedeelte door met de speler.
 2. Het formulier wordt door de medewerker zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent overhandigd.
 3. De gerechtigde correspondent stuurt het volledig ingevulde document naar de KBVB, dienst FSF te Brussel.

Na ongeveer twee weken ontvangt de gerechtigde correspondent van het FSF een geneeskundig getuigschrift van herstel, samen met het dossiernummer. Dit getuigschrift van herstel dient bij genezing ingevuld te worden door de geraadpleegde dokter of kinesist. Ouders brengen dit getuigschrift samen met de nodige bewijsstukken voor de tussenkomst (o.a. het uittreksel van tussenkomst van de mutualiteit) binnen op het secretariaat. De club stuurt het dossier naar de KBVB, dienst FSF. Pas na het versturen van dit getuigschrift, wordt het verbod op spelen en trainen opgeheven.

Een geblesseerde speler mag - indien een dossier sportongeval werd opgezet - pas opnieuw beginnen met trainen en spelen NADAT het getuigschrift van herstel werd opgestuurd naar de KBVB.

De ongevalaangifte vervalt na één jaar. Daarna worden geen kosten meer terugbetaald. Indien de genezing langer dan één jaar duurt, moet er tijdig een verlenging aangevraagd worden.

Elke speler is natuurlijk ook vrij om op eigen initiatief nog een persoonlijke verzekering af te sluiten. Dit biedt uiteraard extra voordelen.

Kinesitherapie

De kinesist mag enkel geraadpleegd worden op voorschrift van de dokter. Het doktersvoorschrift dient vooraf overhandigd te worden aan de secretaris. Het staat de speler vrij zelf een kinesist te kiezen.

Te onthouden:

 • De kosten van de behandeling (dokter, kinesist, …) worden slechts terugbetaald na toestemming van het FSF. Het formulier "Aangifte van een ongeval" moet m.a.w. binnen de 14 dagen (poststempel geldt!) worden opgestuurd.
 • Bij hospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten (een kasticket is niet voldoende!).
 • Het is nuttig om steeds klevertjes van de mutualiteit of SIS kaart bij de hand te hebben.
 • Formulieren "Aangifte ongeval" zijn te verkrijgen bij het secretariaat. Het is eveneens hier te downloaden (PDF)