Reglement Westkustfoot

Westkust-Foot wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. Westkust-Foot wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders op dit vlak. Westkust-Foot moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. We hebben dan ook gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.
 
Het volledige reglement van de samenwerking - Intern reglement Westkustfoot... (PDF) opgemaakt te Koksijde op 26/05/2016.
 
Charter voor ouders (PDF)
 
Charter voor supporters (PDF)