Opvolging

Serge Dorné
 0473 31 20 00

Pedro Decroix
0476 50 72 50
pedro.decroix@telenet.be

 Colin Coenije
0474 68 45 81
colin.coenije@telenet.be

 
Serge Dorné: Technisch verantwoordelijke 11 vs 11, Interprovinciale U14  t.e.m. U17, GU15 & GU17 
Pedro Decroix: Sportief verantwoordelijke 8 vs 8, Elite U10 t.e.m. U12, GU11 & GU13
Colin Coenije: Sportief verantwoordelijke 5 vs 5, Elite U9, GU7 t.e.m. GU8, Multifoot U6
Sportieve cel: Sportief verantwoordelijke voor de keepertrainers
 
TAAI principe bij teams 11 vs 11
 

Talent

Aanwezigheid

Attitude

Inzet

Uiteraard is talent belangrijk als je op een goed niveau wil voetballen. Talent kan aangeboren zijn, maar je moet die gaven natuurlijk ook ontwikkelen. Tijdens de wedstrijd, maar ook op training moet het talent ontluiken - het uitvoeren van de taken (tactisch) noemen we evenzeer talent!

Zelfs de talentrijkste speler moet een zeer regelmatige aanwezigheid vertonen op onder meer de trainingssessies. Anders is een mogelijke wedstrijdselectie unfair tegenover een meer aanwezige speler. We hechten tevens veel belang aan een positief schoolverhaal - een verontschuldiging voor het niet volgen van een training kan al eens hierdoor, maar mag geen zekere regelmaat worden - andere spelers (ouders) gebruiken dit argument nogal eens om de teamcoach te wijzen op meer of minder trainingsarbeid door bepaalde spelers, maar het is enkel en alleen de TC die over de rechtlijnigheid kan waken.

Je attitude bepaal je grotendeels zelf. Dit is een indicatie hoe je bent en reageert tegenover jezelf en andere mensen. Een supertalent zonder goed gedrag elimineert zichzelf voor een wedstrijdselectie. Attitude vertaalt zich ook naar ouders toe of welke familie dan ook. Alhoewel de teamcoach luisterbereid is, kunnen spelers of aanverwanten niet om de haverklap vragen stellen over het sportieve gebeuren, laat staan de selectiepolitiek.

Groot talent, altijd aanwezig en een gedroomde schoonzoon ... maar zonder inspanning bereik je de doelstellingen niet. Er is een veelvoud van voorbeelden van spelers die iets bereiken met een tomeloze inzet op training EN wedstrijd.

Dit zijn de vier voornaamste criteria waarop de spelers zullen worden geselecteerd.