Terug Terug

JEUGDSAMENWERKING KRC DE PANNE, KVVO EN KVVC

Beste spelers, ouders, grootouders, sympathisanten, supporters van Westkust Foot.

Als reactie op de laatste persberichten kunnen wij formeel stellen dat er geen enkele beslissing is genomen of zelfs overwogen over de jeugdsamenwerking  tussen de drie clubs KRC DE PANNE, KVVO en KVVC. Er zijn inderdaad fusiegesprekken tussen KVVO en KVVC, maar deze zijn nog voorlopig in een verkennende fase. Een daadwerkelijke fusie zou trouwens inhouden dat ook het niveau van interprovinciaal voetbal mee overgaat.

Het bestuur van Westkust Foot blijft achter de structurele en uitstekende samenwerking met KRC DE PANNE, welke reeds méér dan 10 jaar bestaat, staan, ook na een eventuele fusie. De DOUBLE PASS met 4 sterren is daarvan trouwens het resultaat.

Wij zijn overtuigd dat een samenwerking tussen meerdere clubs in de regio de enigste oplossing is om de jeugd een goede sportopleiding te bieden. 

Het bestuur van Westkust Foot